Sherbime me Vinc

Sherbimi me vinç ben te mundur punimet ne lartesi pa patur nevoje per perdorimin e platformave fikse  qe duan shume kohe dhe kosto.

Sherbimi me vinç, me krah artikolar janë mjete që lejojnë ngritjen dhe stacionimin në lartësi të një ose më shumë personave duke shmangur montimin e skelave apo të shkallëve.

Mjetet ofrohen me qera, me operator.

Lartësia: deri ne 42 metra.

Vjen ne ndihme per mbajtjen e punetoreve per kryerjen e sherbimeve te ndryshme si: Pastrimin e Fasadave, Instalimin e Reklamave, Punime ne shtylla Elektrike, Ulje – Ngritje Mobiljesh.

Sherbim me vinc - Luli Platform 4
Sherbim me vinc - Luli Platform 3