RRETH NESH

Sherbime me vinc me kosh, Punime ne lartesi

Vinç me Kosh
Tek ne do të gjeni disa zgjidhje përsa i përket punimeve në lartësi. Autovinçat me Kosh, janë mjete që lejojnë ngritjen dhe stacionimin në lartësi të një ose më shumë personave duke shmangur montimin e skelave apo të shkallëve. Mjetet ofrohen me qera, me operator.

Kamion me Vinç
Kamionët  me vinç janë  mjete që ju ndimojnë për  transportimin, lëvizjen,  ngritjen dhe uljen e ngarkesave te ndryshme. Këto mjete ju mundësojnë të punoni shpejt,  kështu mund të kurseni më shumë kohë dhe para, eficena e shërbimit është e garantuar, duke i përdorur mjetet në përputhje me rregullat e sigurisë.

Sherbime me vinc me kosh. Larje fasadash te cdo lloj lartesie. Vendosje kondicioneresh. Vendosje tabelash. Ngjitje ne lartesi. Vendosje tubash aspirimi. Punime ne lartesi. Shtylla elektrike. Lyrje me boje.

Sherbime me vinc me kosh

Sherbime me vinc

Sherbim me vinc - Luli Platform 3
Sherbim me vinc - Luli Platform 4